Styret for Norgesløpet 2024


Det var en stor dag for BMF da det ble kjent at vi ble tildelt ansvaret for å kunne ivareta
Norgesløpet 2024. Klubben valgte fire av sine medlemmer til å sitte i komite for å
planlegge og utforme løpet.

De fire var Kjell-Ivar Helgesen, Kjetil Østbø, Snorre Dahle og Bjarne Samuelsen.
Tre av oss hadde tidligere vært med å arrangere Saltenløpet i 2012 og Midnattsolløpet i 2015.
Komiteen valgte å dele arbeidet inn i tre ansvarsområder, arrangement, økonomi, og
løype/løpsansvarlig. Vi fordelte arbeidsoppdragene mellom oss og startet planleggingen
av de grove linjene.

Erfaringsutveksling med Voss og Romerike Gammelbilklubb ga oss
uvurderlig informasjon og erfaringer. Nå vokser komiteene og det arbeides mer med detaljer
for å finne de bærekraftige og spennende løsninger.
Vi er nå i høstsemesteret og møteaktiviteten tiltar, pandemien som vi gjennomlevde for en tid tilbake har utviklet oss til å kunne anvende ulike verktøy for å avholde planleggingsmøter.

Nå har vi deltakerspredning i Norge og Spania, så ingen slipper unna innkallingen.
Pandemien lever ennå med sine senvirkninger, «Senter for forskning på sivilsamfunn og
frivillig sektor» har forsket på livet etter pandemien og fokuserer ulike funn.
Lavere aktivitet i organisasjonene, utfordringer med rekrutering, og en markant nedgang
i kortidsfrivilligheten er noen av endringene som belyses. Dette stemmer bra med de
erfaringene vår klubb har gjort seg etter pandemien og utfordrer oss på hvordan vi kan
utvikle Norgesløpet 2024 med et lavt uttak av ressurser.

Vi har mange spennende tanker og ideer for å gi opplevelser med tverrkulturelt innhold.
Vi arbeider videre mens dere planlegger deltakelse på løpet.

Mvh Bjarne

Kilde:
“Frivillighet i pandemiens tid”